Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE TURISTIČKIH ARANŽMANA
Članak 1. F O L L O W U S T R A V E L , putnička agencija TODARI d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Izviđačka 6,
Rijeka, (u daljem tekstu Agencija), registrirana je za obavljanje djelatnosti ORGANIZATORA PUTOVANJA
TUROPERATORA, rješenjem T.S. u Rijeci , Tt – 17 / 3231-2. Temeljni kapital Tvrtke je 20.000,- kuna i uplaćen je
u cijelosti. Tvrtka posluje pod OIB: 92412226074 MB 4729536, MBS 040374093.
Članak 2. Agencija organizira sve vrste putovanja, kongresa, poslovnih sastanaka i skupova, eventa i drugih
programa u Zemlji i inozemstvu u svoje ime i za svoj račun. Putovanja se organiziraju u obliku gotovih programa

 • paket aranžmana ili programa prema posebnim zahtjevima. Agencija također prodaje kao SUBAGENT
  programe drugih organizatora putovanja u funkciji posrednika, gdje je na svakom aranžmanu naznačen
  odgovorni organizator programa. Aranžman se smatra ugovorenim-zaključenim nakon potpisivanja UGOVORA
  O ZAKLJUČENOM TURISTIČKOM ARANŽMANU ili UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI kada se
  ugovor zaključuje za skupinu putnika, odnosno po uplati pologa ili cjelokupnog iznosa cijene aranžmana.
  Potpisivanjem nekog od navedenih ugovora, odnosno uplatom cijelog iznosa cijene aranžmana ili pologa, ima
  se smatrati kako korisnik aranžmana razumije ove opće uvjete, kao i uvjete iz predmetnog ugovora, te kako ih
  u cijelosti prihvaća kao isključivi temelj za uređenje međusobnih prava i obveza.
  Članak 3. Agencija na svim programima putovanja za skupine i individualne putnike, jasno naznačuje koje su
  vrste i oblici usluga uključeni, a kod svih paket aranžmana u pravilu su uključeni smještaj, prijevoz, organizacija
  i vodstvo putovanja. Agencija naznačuje i kategoriju usluge koja je važeća prema službenoj kategorizaciji
  objekata i prijevoznih sredstava u trenutku izdavanja programa i u državi registracije objekta smještaja odnosno
  prijevoznog sredstva. Agencija je dužna korisniku turističkog aranžmana osigurati minimalan standard usluge
  kako je navedeno u programu putovanja, a u nemogućnosti pružanja takve usluge,Agencija je dužna osigurati
  na vlastiti trošak viši standard usluge. Agencija će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, na način opisan u
  programu putovanja, osim u slučaju okolnosti koje se ne daju predvidjeti (nemiri, štrajkovi, terorističke akcije,
  sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti). Izmjena rasporeda programa po
  danima ne može biti predmet prigovora Korisnika aranžmana, ukoliko su svi sadržaji predviđeni programom
  ispunjeni. Za slučaj da je neki objekt za koji je programom uključena ulaznica ZATVOREN u vrijeme posjeta grupe
  odlukom nadležnog tijela države u kojoj se nalazi, ISKLJUČENA JE ODGOVORNOST AGENCIJE. Agencija će za
  takav slučaj organizirati zamjenski sadržaj unutar iste cjenovne kategorije ulaznice.
  Članak 4. Cijene aranžmana izražene su u KUNAMA. Obračun je prema SREDNJEM TEČAJU ZA €UR HRVATSKE
  NARODNE BANKE. Za tečajne promjene iznad 3% agencija ima pravo razmjernog povišenja cijene. Ukoliko
  posebno, UGOVOROM O ZAKLJUČENOM TURISTIČKOM ARANŽMANU ili UGOVOROM O POSLOVNOJ
  SURADNJI, nije definirano, naručitelj – korisnik turističkog aranžmana prilikom prijave uplaćuje najmanje 40 %
  ukupne cijene aranžmana, dok razliku podmiruje najkasnije 30 dana prije početka korištenja aranžmana. Kada
  se radi o “rezervaciji na upit”, korisnik turističkog aranžmana dužan je uplatiti najmanje 10 % ukupne cijene
  aranžmana, odnosno minimalno 300 kuna, a koji je iznos NEPOVRATAN u slučaju odustajanja od programa za
  kojeg je korisnik tražio rezervaciju. Prije uplate ovdje definiranog pologa, Agencija nije dužna obaviti rezervaciju
  za traženi program. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko potencijalni korisnik aranžmana samo prikuplja ponude,
  odnosno ukoliko se ne obavlja rezervacija.
  Članak 5. Agencija ima pravo promijeniti program ukoliko nastupe nepredviđene okolnosti iz Članka 3. Nastup
  nepredviđenih okolnosti daje pravo Agenciji potpuno ili djelomično otkazati program, odnosno unijeti izmjene
  u program koje omogućuju provedbu programa bez štetnih posljedica po korisnike programa- aranžmana.
  Agencija također ima pravo otkazati aranžman kada se ne prijavi dovoljan broj sudionika (42 za autobus,
  odnosno 90% kapaciteta zrakoplova kod CHARTER aranžmana), a najkasnije sedam (7) dana prije predviđenog
  polaska uz obvezu povrata cijelog uplaćenog iznosa korisnicima turističkog aranžmana. Kada se koriste sredstva
  javnog prijevoza na redovitim linijama ISKLJUČUJE se svaka odgovornost Agencije organizatora za posljedice
  poremećaja reda prometovanja istih. Kod korištenja usluga tzv. NISKOTARIFNIH ZRAKOPLOVNIH TVRTKI
  (posebno se odnosi na RYANAIR, WIZZAIR, EASYJET, GERMAN WINGS, CLICK AIR,
  VUELING, AIR BERLIN, CONDOR, MYAIR, SMARTWINGS, TUIFLY), isključena je svaka odgovornost Agencije za
  eventualni stečaj niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika. Gubitak ostvaren stečajem niskotarifnog zračnog
  prijevoznika u cijelosti ide na teret Korisnika – Putnika. Isključena ja svaka obveza Agencije na bilo kakvu naknadu
  štete Korisniku za slučaj stečaja niskotarifnog zračnog prijevoznika. Za „BUMERANG“ aranžmane koji se
  organiziraju posebnim zrakoplovima (CHARTER), Agencija ima isključivo pravo odrediti grupi pravac na kojem
  koristi zrakoplov odnosno drugo prijevozno sredstvo, a u cilju optimalnog punjenja zrakoplova. Agencijase
  obvezuje pokušati izaći u susret željama grupe. Ukoliko za Agenciju nije racionalno izaći u susret želji grupe glede
  odabira smjera, to nije temelj za reklamaciju. Kod posebnih (CHARTER) zrakoplova, moguće su izmjene reda
  letenja i vrlo kratko vrijeme prije početka putovanja. O izmjenama je Agencija obvezna obavijestiti Korisnika.
  Izmjena satnice leta ne može biti temelj za reklamaciju ukoliko su putniku pružene sve pansionske usluge
  naznačene u programu putovanja.
  Članak 6. Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, dužan je to učiniti ISKLJUČIVO PISMENO. Datum zaprimanja
  pismenog otkaza i ostale dokumentacije kojom se otkaz opravdava, u poslovnici Agencije, čini temelj za obračun
  nastalih troškova:
  PAKET ARANŽMANI, OSIM UČENIČKIH EKSKURZIJA, KRSTARENJA, LAST MINUTE I SKIJAŠKIH ARANŽMANA
 • za otkaz do 30 dana prije početka putovanja (minimalno 700,- kn) 35 % cijene
 • za otkaz 15-29 dan prije početka putovanja 50 % cijene
 • za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 75 % cijene
 • za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100 % cijene
  UČENIČKE EKSKURZIJE OSNOVNIH ŠKOLA (svi aranžmani uključuju OSIGURANJE ODRIZIKA OTKAZA)
 • za otkaz do 60 dana prije početka putovanja (minimalno 300,- kn) 15 % cijene
 • za otkaz 30-59 dana prije početka putovanja 35 % cijene
 • za otkaz 15-29 dana prije početka putovanja 50 % cijene
 • za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 75 % cijene
 • za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100 % cijene
  UČENIČKE EKSKURZIJE SREDNJIHŠKOLA (svi aranžmani uključuju OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA)
 • za otkaz do 60 dana prije početka putovanja (minimalno 700,- kn) 15 % cijene
 • za otkaz 30-59 dana prije početka putovanja 35 % cijene
 • za otkaz 15-29 dana prije početka putovanja 50 % cijene
 • za otkaz 08-14 dana prije početka putovanja 75 % cijene
 • za otkaz 00-07 dana prije početka putovanja 100 % cijene
  KRSTARENJA, LAST MINUTE, LOW BUDGET I SKIJAŠKI ARANŽMANI
 • bez obzira na vrijeme odustanka od aranžmana 100 %cijene
  KORISNIK ARANŽMANA IMA PRAVO NA POVRAT I ONOG DIJELA CIJENE KOJEG JE AGENCIJA OBUSTAVILA, UKOLIKO JE ZAKLJUČENO OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA
  (uz nadoplatu, osim za EKSKURZIJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U HRVATSKU I INOZEMSTVO, gdje je UKLJUČENO U CIJENU aranžmana), ISKLJUČIVO PREMA
  UVJETIMA OSIGURATELJA (KVARNER-VIENNA INSURANCE GROUP, ALLIANZ, GENERALI OSIGURANJE, UNIQA, CROATIA OSIGURANJE) I TO ISKLJUČIVO IZRAVNO OD
  OSIGURATELJA.
  Za takav, tzv «osigurani» slučaj, Korisnik od Agencije dobije potvrde o uplaćenom dijelu aranžmana, potvrde o
  obustavljenom dijelu aranžmana i povratu dijela koji Korisnika eventualno pripada po ovim uvjetima. Sve ostale
  dokumente koje potražuje Osiguratelj, obvezan je Korisnik pribaviti isključivo sam. Osiguratelj je u svakom
  trenutku ovlašten zatražiti dodatnu dokumentaciju i vještačenje. Otkaz cijele skupine radi izmjene odredišta ili
  promjene organizatora putovanja dokida pravo povrata bilo kojeg dijela uplate korisnicima aranžmana.
  Uplatom bilo kojeg dijela aranžmana, Korisnik bezuvjetno priznaje kako je upoznat s uvjetima osiguranja. U
  slučaju da u odredištu u koje je predviđeno ugovoreno putovanje dođe do izbijanja epidemije ili pandemije
  zarazne bolesti, putnik ima pravo na otkaz aranžmana uz povrat sredstava, ISKLJUČIVO U SLUČAJU DA
  MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RH IZDA ZABRANU PUTOVANJA U NAVEDENU DESTINACIJU. U svakom
  drugom slučaju, ukoliko putnik otkazuje aranžman, primjenjuje se gornja terminska skala troškova otkaza.
  Povrat novca korisniku aranžmana obavlja se isključivo uz vraćanje originalnih potvrda o uplati Agenciji, te
  potpisivanja priznanice o primitku povrata.
  Članak 7. Agencija je obvezna obaviti posao na stručan način, u skladu sa zakonom, pozitivnim propisima
  i dobrim poslovnim običajima, a brinući o najboljem interesu Korisnika turističkog aranžmana. Agencija je
  obvezna korisniku turističkog aranžmana pružiti sve usluge navedene u programu putovanja, a odgovorna je za
  neobavljanje dijela aranžmana uz pravo korisnika na naknadu u maksimalnoj visini stvarne vrijednosti

neobavljenog dijela aranžmana, a koju Korisnik nadoknađuje ISKLJUČIVO TEMELJEM POLICE OSIGURANJA OD
PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI od OSIGURATELJA (Adriatic osiguranjed.d.). Agencija nije odgovorna za
neobavljanje dijela aranžmana kada nastupe nepredviđene okolnosti iz Članka 3. te kašnjenja prijevoznih
sredstava linijskog prijevoza, za koje Agencija ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim
konvencijama. Isključena je svaka odgovornost Agencije za cijene u ugostiteljskim objektima u destinaciji.
Članak 8. Korisnik aranžmana je obvezan brinuti se o tome da on osobno, te svi njegovi dokumenti, prtljaga
i stvari budu u skladu s propisima zemlje u koju se putuje, te zemalja u tranzitu. Korisnik aranžmana dužan je
osobno, ukoliko u programu putovanja nije drukčije naznačeno, pribaviti sve potrebne putne isprave i vize, te
Agencija u tom smislu ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnih isprava, odnosno prekid korištenja
turističkog aranžmana uvjetovan neispravnošću putnih isprava. Ukoliko Korisnik, nakon što je uplatio aranžman,
a u vremenu koje nije dostatno za pribavljanje odgovarajuće putne isprave utvrdi kako nema važeću putnu
ispravu te tim slijedom otkaže aranžman, NEMA PRAVO NA POVRAT BILO KOJEG DIJELACIJENE ARANŽMANA.
Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za stvari koje je Korisnik izgubio, zaboravio ili uništio. Agencija također
ne snosi nikakvu odgovornost za prekid korištenja turističkog aranžmana kada je ponašanje korisnika
aranžmana bilo u neskladu s pravnim propisima ili kućnim redom objekta u kojem se korisnik nalazio u trenutku
prekida korištenja aranžmana. Svu pričinjenu štetu u sredstvima prijevoza ili objektima smještaja, kao i na
ostalim objektima, snosi isključivo počinitelj, odnosno osoba koja je odgovorna za počinitelja kada počinitelj
sam nije u stanju materijalno ili kazneno odgovarati (roditelji, profesor/nastavnik, trener – odgovorni vođe
puta, kada je u pitanju učenička ekskurzija ili drugo putovanje maloljetnih osoba) i to na licu mjesta. U slučaju
ovakvog prekida putovanja, troškove povratka na polazište snosi isključivo sam počinitelj štete, prekršaja ili
kaznenog djela. Kada je grupa koja koristi aranžman UČENIČKA EKSKURZIJA, uobičajena je praksa hotela
izdavati ključeve nakon naplate DEPOZITA koji se kreće u rasponu od 30 €UR do 40 €UR po učeniku, kao jamstva
da se neće počiniti šteta odnosno remetiti kućni red hotela. Ukoliko nije bilo remećenja kućnog reda ili
pričinjene štete, nakon odjave iz hotelskih soba, grupi se depozit vraća. Ukoliko je zbog bilo kakve pričinjene
štete ili remećenja kućnog reda, zadržan dio depozita, hotel je obvezan izdati račun sa obrazloženjem naplate.
Članak 9. Ukoliko korisnik turističkog aranžmana nije posebno zatražio; odnosno ako je nužna doplata i doplatio
posebnu kategoriju ili oblik prijevoza odnosno smještaja, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za
izdavanje u objektu smještaja, odnosno mjesto u prijevoznom sredstvu kojim se obavlja prijevoz za vrijeme
realizacije turističkog aranžmana. Učeničke ekskurzije u pravilu uključuju tzv «pomoćne krevete» koji se dodaju
u dvokrevetne sobe. Takav krevet se smatra registriranim krevetom i ne može biti temelj reklamacije.
Članak 10. Ako su usluge u programu obavljene u neskladu s uvjetima objavljenim u programu putovanja,
korisnik turističkog aranžmana ima pravo na prigovor, odnosno razmjernu odštetu od strane odgovornog
organizatora, isključivo iz police osiguranja od profesionalne odgovornosti od OSIGURATELJA. Kada korisnik
turističkog aranžmana uplati aranžman kojeg je Agencija prodala kao subagent-posrednik, prihvaća sve uvjete
odgovornog organizatora programa. Kada je u Agenciji, korisnik aranžmana kupio aranžman kojeg Agencija
prodaje kao SUBAGENT, isključivu odgovornost za sve usluge odnosno njihovo obavljanje ili nepotpuno
obavljanje snosi ODGOVORNI ORGANIZATOR, a ne Agencija – posrednik, te se svi prigovori u tom smislu upućuju
ISKLJUČIVO ODGOVORNOM ORGANIZATORU, dok je Agencija – posrednik obvezna biti na usluzi u smislu lakšeg
uspostavljanja kontakta s odgovornim organizatorom, te eventualno pomoći u rješavanju prigovora bez
odgovornosti za ishod prigovora. Korisnik aranžmana dužan je priložiti ISKLJUČIVO PISMENI prigovor prema
slijedećem postupku: Na samom mjestu reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Organizatora, a ako
ovaj nije nazočan, kod davatelja usluge. Korisnik aranžmana dužan je surađivati s predstavnikom Agencije u
dobroj namjeri da se razlog reklamacije otkloni. Najkasnije 8 dana po povratku s putovanja korisnik aranžmana
predaje pismeni prigovor na mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od strane
predstavnika Agencije, te eventualne račune za dodatne troškove koji su nastali kao posljedica neizvršenja
usluge od strane Agencije odnosno Organizatora. Dok Agencija ne donese rješenje prigovora, a dužna je to
učiniti najkasnije 30 dana po primitku prigovora-reklamacije, korisnik aranžmana odriče se posredovanja bilo
koje druge osobe, te davanja izjava ili bilo kakvih drugih dokumenata bilo kakvom sredstvu javnog priopćavanja
ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Najviša naknada po prigovoru može doseći 50 % cijene aranžmana, te se
isključuje svaka mogućnost korisnika aranžmana na naknadu idealne štete. Komuniciranjem reklamacije bilo
kojem mediju prije donošenja rješenja Agencije, Korisnik se bezuvjetno odriče bilo kakvih potraživanja od
Agencije.
Članak 11. Cijene aranžmana definirane programom putovanja, definiraju se za određeni broj putnika u
sredstvu prijevoza te način i sredstvo plaćanja. Potpisom ugovora, Korisnik je obvezan uplatiti naznačenu cijenu
za odgovarajući broj putnika u cijelosti, sukladno ugovorenim uvjetima plaćanja. Cijene svih aranžmana koji
uključuju prijevoz, kalkulirane su na bazi trenutno važećih cijena pogonskih goriva. Za slučaj povišenja cijene
pogonskog goriva za autobuse (DIESEL D-2) ili za zrakoplove (JET GORIVO – KEROZIN) u odnosu na cijenu koja
je korištena u kalkulaciji, za više od 5%, Agencija će uvećati cijenu aranžmana za razmjeran iznos uvećanja
troškova goriva. Za slučaj većih poremećaja cijena goriva, Agencija ima pravo uvećati cijenu iz tog temelja, do
najviše 10% bez posebne suglasnosti Korisnika. Za slučaj potrebe povećanja cijene za više od 10%, Agencija je
obvezna zatražiti suglasnost Korisnika. U slučaju da Korisnik odbije dati suglasnost za povišenje cijene, Agencija
je obvezna Korisniku isplatiti sva do tada uplaćena sredstva bez odbitaka, osim za dio koji bi se odnosio na
zrakoplovnu kartu kupljenu od NISKOTARIFNOG ZRAKOPLOVNOG PRIJEVOZNIKA, budući je taj iznos UVIJEK
NEPOVRATAN u slučaju da Korisnik odustaje od aranžmana.
Članak 12. Svi programi putovanja koje objavljuje Agencija, sadržavaju obvezno putno osiguranje svih sudionika
od NEZGODA s pokrićem:

 • za slučaj smrti uslijed nezgode 15.000,- kn
 • za slučaj 100 % trajne invalidnosti uslijed nezgode 30.000,- kn
  Korisnik aranžmana nema prava na odštetu kada šteta nije nastupila kao posljedica nezgode, odnosno kada je
  do nezgode došlo dok je unesrećeni bio pod utjecajem alkohola, odnosno bilo kakvih opijata. Agencija uključuje
  u sve programe školskih ekskurzija u inozemstvu potpuno putno zdravstveno osiguranje, s cjelovitimpokrićem
  bolničkih troškova odnosno eventualno potrebnih troškova repatrijacije do uključivo 10.000,- €UR; a za ostale
  paket aranžmane, mogućnost individualnog ugovaranja prema uvjetima i cijenama objavljenim od strane
  Osiguratelja, kao i mogućnost osiguranja prtljage odnosno osiguranje od rizika otkaza putovanja, kada
  Osiguratelj pod uvjetima definiranim Ugovorom o osiguranju, nadoknađuje putniku iznos kojeg je Agencija
  naplatila sukladno Članku 6. a nakon odustajanja korisnika aranžmana od putovanja-otkaza. Kod putnog
  zdravstvenog osiguranja, ISKLJUČUJE SE ODGOVORNOST OSIGURATELJA za pokriće bolničkih troškova kod
  posljedica prekomjernog uživanja alkohola, uživanja opojnih droga, supstanci kontraindiciranih eventualnim
  lijekovima koje konzumira Korisnik, te kroničnih bolesti. Za sva školska putovanja, osnovnih i srednjih škola,
  roditelji odnosno staratelji maloljetne osobe, potpisom ugovora daju dopuštenje za bavljenje rekreativnim
  sportskim aktivnostima na putovanju, te isključuju svaku odgovornost agencije organizatora za ozljede koje
  bi mogle nastati kao posljedica bavljenja rekreativnim športskim aktivnostima na putovanju. U slučaju
  nestanka ili oštećenja/uništenja prtljaga za vrijeme transporta istog u službenom prijevoznom sredstvu kojim

se realizira aranžman, potraživanja u smislu odštete upućuju se isključivo izravno Prijevozniku. U slučaju krađe-
nestanka prtljaga iz objekata smještaja u kojem se realizira aranžman, korisnik aranžmana svoja potraživanja

ostvaruje od vlasnika smještajnih kapaciteta. Iznimno u slučaju kada je korisnik posredstvom Agencije zaključio
putno osiguranje prtljaga, Agencija je dužna posredovati u smislu naknade štete preko Osiguratelja, dok je
isključivo diskrecijsko pravo Osiguratelja priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih
okolnosti. Za slučaj stečaja, Agencija je zaključila policu osiguranja jamčevine s pokrićem po pojedinačnom
paket aranžmanu do visine 30.000,- kn, iz Ugovora o Jamčevini s ADRIATIC OSIGURANJE D.D. Ugovor o paket
aranžmanu smatra se i potvrdom o uplaćenoj jamčevini prema polici osiguranja: OV0684012651 Kada za
skupinu putnika neka od institucija (ŠKOLA, TVRTKA, SPORTSKI KLUB i slično) zaključuje Ugovor, isti se smatra i
potvrdom o jamčevini. U slučaju potrebe aktiviranja jamčevnog osiguranja, dužni ste uz predočenje Ugovora o
zaključenom turističkom paket aranžmanu ili drugog oblika ugovora o poslovnoj suradnji, te obvezno
originalnim primjercima priznanica za uplate u korist Agencije, u najkraćem roku kontaktirati ADRIATIC
OSIGURANJE D.D., RIVA 8, RIJEKA u svrhu naplate Vaših potraživanja.
ZA SVE SLUČAJEVE KOJI NISU IZRIJEKOM DEFINIRANI OVIM UVJETIMA ORGANIZACIJE, PRIMJENJUJU SE
ODREDBE ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (NN 130/17) I ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.

Conversion statement
   
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card
account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro
into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National
bank.
 
When charging your credit card, the same amount is converted into your local
currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of
this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated
in our web site.

General Terms

 1. General Terms

These General Terms and travel regulations are a component part of the Agreement,
in other words the voucher for hotel accommodation, private accommodation and
other services of our travel agency between Tourist Agency FOLLOW US TRAVEL,
TODARI d.o.o., IZVIĐAČKA 6, RIJEKA, and the user (hereinafter: the Traveler). All
the information and terms in the program and these General Terms are binding for
both the Agency and the Traveler unless otherwise determined by the Agreement.

 1. Offers

The Agency ensures services according to the published information, description and
schedule in accordance with confirmed reservations except in circumstances beyond
our control.

 1. Reservations and payment

Inquires and reservations for accommodation can be made by e-mail, in writing or in
person By confirming a reservation, the Traveler confirms that he/she is aware of the
General Terms and conditions of the travel services and fully comprehends and
accepts these terms which are binding for both the Traveler and the Agency. The
Traveler is obligated to provide any information which is required for the reservation
process. For reservation of services a payment must be made according to the

invoice or deliver a filled and signed reservation form, unless the terms and
conditions say otherwise, which the traveler is aware of during the reservation
confirmation.

The payment with credit card on Da Riva web page is possible with following credit
cards:
DINERS
MASTER CARD
MAESTRO
VISA

 1. Tourist tax

According to the valid Law on Sojourn Tax of the Republic of Croatia, the traveller
is obliged to pay the sojourn tax at the same time as paying for the accommodation
service. Sojourn tax prescribed by the Sojourn Tax Act of the Republic of Croatia.
Young people from the 12th to the 18th birthday have a 50% discount on that
amount, while children up to the 12th birthday do not pay the residence tax. The final
amount of the sojourn tax for a certain reservation depends on the destination in
the Republic of Croatia and the period of stay and is charged according to these
General Term and Conditions and simultaneously with the payment of the final
amount for accommodation.
The amount of the sojourn tax will be expressed on the reservation calculation.

 1. Rates

The price of the service includes the basic service as described in the price list for the
accommodation unit and the reservation. Special services are those services which
are not included in the base price of the accommodation (in the description of the
accommodation unit marked “by request” or additional services that are available
through prior notification and additional payment) and as such the Traveler is
obligated to pay for these services separately. Special services/requests must be
made during the reservation process.

The service rates are listed in Euros. The Agency reserves the right to change the
listed rates. The Agency guarantees the accommodation rate, which the Traveler
paid as a deposit for a specific reservation, listed in the calculation on the basis of
which the deposit was paid. Should rate changes occur prior to the deposit being
paid, the Agency is obligated to inform the Traveler of these changes. In the event
that changes in the exchange rate which directly affect the cost of the trip which the
Agency was not and could not have known or been aware of, occur after a
reservation has been confirmed, both parties confirm that the Agency has the right to
raise its rates, no later than 20 days prior to the beginning date of the trip. Should the
increase in the price of the paid reservation amount to more than 10 %, the Traveler
has the right to cancel his/her reservation and is also entitled to a refund without any
additional compensation.

The rates listed in our offers and programs are based on agreements made with our
business partners and do not necessarily match the rates available on the spot at the
accommodation unit in which the Traveler resides. Possible differences in rates can
be subject to complaint.

Should the number of people for the reserved accommodation unit exceed the
number indicated on the travel documents (voucher), the service provider has the
right to withhold services for unannounced travelers or allow all travelers and request
additional payment for unannounced travelers on the spot.

 1. Categorization and service description

The accommodation units on offer are described according the official categorization
of the authorized/qualified institution, as well as based on the actual state of the unit
at the time of the publication. The standards of the accommodation, food, services
and the like in certain places and countries vary and are not subject to comparison.

 1. Obligations of the Agency

The Agency is responsible for providing services as well as selecting the service
provider while respecting the rights and interests of travellers in accordance with the
traditions of the tourism industry. The Agency will fulfil all the above-mentioned
obligations as described except in circumstances beyond its control (Article 2), and
will then proceed as described in Article 14.

 1. Obligations of the Traveller

The Traveller is obligated to:
have valid travel documentation
respect and abide by all customs and foreign exchange regulations of the destination
country
respect and abide by all customs and foreign exchange regulations as well as the
laws and other regulations of the Republic of Croatia as well as other countries
through which he/she passes or resides. In the event that the Traveller is unable to
continue the trip as a result of being in direct violation of these regulations, the
Traveller is responsible for all related expenses
abide by house rules of the accommodation units as well as cooperate with the
service providers in a well-intentioned manner
abide by the rules of the boat or accommodation units for courses in which the
accommodation provided is similar to the conditions on a sailboat, as well as
cooperate with the service providers
give the document which confirms payment of service, (the Voucher), to the course
representative upon arrival
enquire whether or not he/she requires a visa for the destination country as well as
neighbouring countries
If the Traveller does not follow these regulations, he/she will be held responsible for
any expenses or damages. By confirming a reservation, the Traveler is obligated to
pay the service provider on the spot for any damage(s) he/she may have caused.

 1. Reservation payment
  30% of the accommodation price according to the confirmed inquiry
  70% of the accommodation price a minimum of 21 days prior to the beginning of the
  service
  100% of the total price upon booking confirmation (obligatory if the arrival date is in
  less than 21 days)
  this model is valid only for private accommodation
  50% of the price upon granted inquiry
  50% of the price of accommodation on the first day of service upon arrival in the
  accommodation (where that possibility of payment is stated by the owners in
  contract)
 2. The Traveller’s right to changes and cancellations

a) In the event that the Traveller wishes to change or cancel a reservation by the
Traveller himself/herself, he/she must do so in writing (by e-mail or fax). Changes can
refer to the number of people or the names of the travellers, the date of the
commencement and/or end date of the service and must be made no later than 30
days prior to the beginning date of the service in question. If a reservation change is
not possible and the Traveller gives up the confirmed reservation, the cancellation
terms listed below apply. Reservation changes for accommodations units and all
other changes within 30 days of the beginning of the reservation as well as for the
duration of the reservation will be considered a cancelled reservation.

b) For fixed confirmed reservations for hotel accommodation or private
accommodation, the date on which the written cancellation is received represents the
basis of the calculation of costs as follows:

for a cancelled reservation up to 30 days prior to the beginning date of the service –
15% of the total amount of the reservation, minimum 15 Euro
for a cancelled reservation 29-22 days prior to the beginning of the service – 30% of
the total amount of the reservation
for a cancelled reservation 21 to 15 days prior to the beginning of the service, 40% of
the total amount of the reservation
for a cancelled reservation 14 to 8 days prior to the beginning of the service, 80% of
the total amount of the reservation
for a cancelled reservation 7 to 0 days prior to the beginning of the service, 100% of
the total amount of the reservation price
for a cancelled reservation following departure or failure of the Traveller to show up at
the reserved accommodation unit – 100% of the total amount of the reservation
In the event that the Traveller must cancel a reservation within 7 days of the
beginning date of the service, the Agency offers the Traveller the chance/possibility
of finding a new Traveller/User for the same reservation if possible (this depends on
the service provider). The new reservation holder assumes all of the obligations of
these General Terms and Conditions.

In the event that the Traveller does not arrive by midnight on the beginning date of
the service and did not previously inform the Agency or service provider, the
reservation will be cancelled and the corresponding cancellation fees will be charged
according to the abovementioned terms.

Should the actual costs of the cancellation exceed the above listed fees, the Agency
reserves the right to charge the actual costs.

The Agency is not obligated or responsible for reimbursing the traveller for the cost of
travel documents, visas which are in connection with reservations cancelled by the
traveller.

 1. Travel insurance

The cost of the trip does not include the travel insurance “package”: insurance
against accidents and illnesses that may occur during the trip, damage or loss of
luggage or health insurance. We recommend you get travel insurance in an
insurance company in your country.

 1. Luggage/baggage

The transport of luggage by plane is free of charge provided that it is within the
permitted weight requirements of the airline. Any additional luggage will be charged
according to the going rates of the airline. Children, regardless of age, are not
entitled to free transport of luggage by plane. When traveling by bus each traveller is
permitted 2 pieces of personal luggage. Each traveller is responsible for property
transported by bus and is also responsible for baggage and luggage when leaving
the bus. In turn, the traveller is responsible for lost, damaged and/or stolen property
left on the bus unsupervised.

The Agency is not responsible for lost or damaged property or stolen property, or
valuables kept in the accommodation unit (renting a safe if possible or buying an
insurance package which would include luggage is recommended). Lost or stolen
property is reported to the accommodation provider or local police station.

 1. The Agency’s right to changes and cancellations

The Agency reserves the right to make changes regarding reservations in the event
of circumstances which cannot be predicted, avoided or removed (see Article 2). A
reserved accommodation unit can only be switched with prior notification by the
traveller for an accommodation unit in the same category or in a higher category at
the price at which the traveller confirmed the reservation. If the replacement
accommodation is only possible in a unit in a higher category where the price is 15%
more than the price of the paid reservation, the Agency reserves the right to charge
the traveller the difference and is required to consult with the traveller. In the event
that a replacement accommodation unit cannot be arranged, the Agency reserves

the right to cancel the reservation by first notifying the traveller no later than 7 days
prior to the beginning of the service date and guarantees a full refund of the paid
amount. If the Agency cancels a reservation, the traveller is not entitled to
compensation from the Agency and the Agency is only obligated to refund the
amount paid in to the Agency’s account. If an adequate replacement unit is not
available on the day of the commencement of the service, the Agency will make an
effort to provide the traveller with information on the possibility of an alternative
arrangement which is not part of the Agency’s offer or will refund the traveller for the
full amount paid for the reservation.

 1. Handling/filing complaints

If the quality of the services provided is below-standard, the Travel can request
compensation by filing a writing complaint. Every traveller has the right to file a
complaint for paid services which were not provided. Each traveller – reservation
holder must file a complaint separately.

The traveller is obligated to file a complaint on the day of his/her arrival at the location
of the service provider (receptionist or accommodation unit owner and the like) and to
inform the Agency by email at info@followustravel.hr by phone at 00385 (95)20 20

 1. The traveller is obligated to cooperate with the Agency representative as well as
  with the service provider in a well-intentioned manner so that the cause of the
  complaint can be resolved. Should the traveller not accept the proposed solution
  which corresponds with the service rendered on the spot, the Agency is not obligated
  to take additional complaints into consideration

If the problem is not resolved on the spot following an intervention, the traveller is
obligated to submit a written complaint along with supporting documents as well as
any photographs to support the complaint to the agency by e-mail :
info@followustravel.hr or todari@gmail.com a or to the following address Tourist
Agency Follow us travel, Izviđačka 6,51000 Rijeka,Croatia no later than 8 days
following the return of the traveller from his/her trip. The Agency shall only take into
consideration fully documented complaints which are received within the 8-day
deadline.

Until a decision has been made by the Agency, in other words for the duration of the
14/28 days after the complaint has been filed, the traveller relinquishes the right to
involve a third party or other institutions, publicly disclosing information as well as
filing suit.

The highest amount of compensation per complaint can amount to the complaint
portion of the service and cannot encompass the used portion of the service or the
total amount of the service. This excludes the Traveller’s right to be compensated for
ideal damages.

The Agency cannot be held responsible for climate conditions, cleanliness, and the
temperature of the sea, or crowds, as well as similar situations and events which can
result in the dissatisfaction of travellers and are not a direct result of the
accommodation unit (for example a bad weather, improperly maintained beaches,
crowds, lost or stolen property and the like.

 1. Personal information security

The traveller provides personal information of his/her own free will. Personal
information is required for processing requested services. The same information shall
be used for inter-communication. The Agency is under obligation that the personal
information of the traveller will not be taken out of the country or given to a third party
except for the purpose of carrying out requested services. The personal information
will be kept in a database in accordance with the Management’s decision on the
method used for collecting, processing and securing personal information. With the
acceptance of these General Terms, the traveller gives permission for his/her
personal information to be used for promotional offers of the Agency.

 1. Note

Putting down a deposit, in other words, payment in full signifies that the traveller fully
comprehends and accepts the aforementioned terms.

 1. Discounts
  In the event of simultaneous offers, discounts cannot be combined.
 2. Court jurisdiction

The traveller and the Agency will aim to settle possible law suits in the application of
this Agreement and if an agreement cannot be reached the issue will become subject
to the decision of the Rijeka Court jurisdiction, under the authority of the laws of the
Republic of Croatia.


PRIVACY STATEMENT

Follow us travel protects your privacy and develops technology that allows you the
best and safest way to use the Internet. This document refers to the website
www.followustravel.hr and manages the method of data collection and their use.
To help us protect your privacy, please read this text in its entirety to understand
what informations we collect from you and how we use it. All questions regarding the
confidentiality of data can be sent to the e-mail address: info@followustravel.hr

Collection of personal data
Follow us travel collects personal informations such as e-mail address, name, home
or business address and telephone number. Follow ust ravel also collects
anonymous demographic informations, which are not unique to you, such as your
age, gender, preferences, interests and favourites.

Follow us travel also automatically collects informations about your computer’s hard
drive or software. This informations may include: your IP address, browser type,
domain name, access time and website addresses. This data are used by Follow us
travel be able to offer its services, maintain their quality, and obtain general statistics
related to the use of the website.

Use of cookies
The Follow us travel website uses cookies to tailor your use of the Internet to your
needs. A cookie is a text file that a website server saves to your hard drive. Cookies
cannot be used to run programs or introduce viruses into your computer. Cookies are
assigned individually and can only be read by the website server in the domain that
recorded such a file.

Use of your personal information
Follow us travel collects your personal informations and uses it to maintain the
website and provide you with the services you are looking for. Your personal
informations are also used to inform you about other products or services provided by
Follow us travel.

Follow us travel will not pass on the data to the third parties. Follow us travel will not
sell or rent user lists to the third parties unless it has your permission. Follow us
travmay contact you from time to time on behalf of external business partners
regarding a particular offer that may interest you. Such third parties will not be
permitted to use your personal data except for the purpose of providing these
services to Da Riva and will be required to maintain the confidentiality of the data.

Security of your personal informations
Follow us travel protects your personal informations from unauthorized access, use
or disclosure. When personal informations (such as a credit card number) is
transmitted over a website, it is protected by security encryption such as Secure
Socket Layer (SSL).

Your personal informations are stored on a server that can only be accessed by
select people and service providers.

Other websites that can be accessed through our website have their own privacy and
data collection statements and the ways in which they are used and published on
them and that Da Riva is not responsible for the manner and conditions of collection
and processing by third parties.

DATA PROTECTION

)

Možda na dnu general terms da piše ovako na hrvatskom i engleskom jeziku pod
Zaštita podataka-data protection
Follow us travel, Todari d.o.o.  prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke
sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugim važećim
propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim
u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. objekti smještaja,
aviokompanije, prijevoznik i putno osiguranje).
Follow us travel, Todari d.o.o.collects, processes and keeps your personal data in
accordance with the EU GDPR 2016/679 and other valid laws and regulations. Your
personal data shall not be forwarded to third persons or delivered to third countries,
except with the purpose of realising the services agreed with you (accommodation
facilities, airlines, transport company, travel insurance company) .


Općenito o poslovnom subjektu:
 
Registrirani naziv tvrtke: TODARI d.o.o. putnička agencija
Registrirana trgovačka marka: FOLLOW US TRAVEL, TODARI D.O.O,
Adresa sjedišta : IZVIĐAČKA 6,HR-51000 RIJEKA
Kontakt za stranke: e-mail na adresu: info@followustravel.hr i todari@gmail.com
Radno vrijeme za stranke putem telefona /agencija radi online/: ponedjeljak, utorak,
srijeda, četvrtak i petak od 09:00 – 18.00 h
OIB poslovnog subjekta: 92412226074
Porezni broj: HR 92412226074
MBS Poslovnog subjekta:4729536
Registracija: Tt-17/3231-2–2 kod Trgovačkog suda u Rijeci
Voditelj poslova: DALIDA JURČIĆ-MARKOVIĆ, u svojstvu Osobe odgovorne za
poslovanje
putničke agencije, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. 130/2017)
Temeljni kapital: 20.000,- kuna uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma RH – turistička inspekcija
 
Način podnošenja prigovora: Sukladno Članku 8. Stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, NN 79/07, 125/07-isp; 79/09
i 89/09-isp, obavješćujemo potrošače kako prigovor na kvalitetu naših usluga mogu

dostaviti isključivo u pisanom obliku, elektronskom poštom
na: info@followustravel.hr ili
poštom na adresu: FOLLOW US TRAVEL, TODARI .D.O.O., IZVIĐAČKA 6 , HR-
/51000 RIJEKA unutar osam (8) dana
nakon završetka usluge. Podnošenje prigovora telefonski odnosno isključivo glasom,
ne smatraju se primljenim i na iste se neće uputiti odgovor.
Odgovor na prigovor potrošača, obvezujemo se dati u roku od petnaest (15) dana od
dana zaprimanja Vašeg prigovora, na adresu koju navedete u
prigovoru kao Vašu adresu.
 
Zaštita osobnih podataka: Svi osobni podaci fizičkih osoba koje Agencija prikuplja i
obrađuje u svrhu organizacije
turističkih aranžmana, obrađuju se i čuvaju u svemu sukladno Općoj Europskoj
direktivi
o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679)

Općenito o poslovnom subjektu:
 
Registrirani naziv tvrtke: TODARI d.o.o. putnička agencija
Registrirana trgovačka marka: FOLLOW US TRAVEL, TODARI D.O.O,
Adresa sjedišta : IZVIĐAČKA 6,HR-51000 RIJEKA
Kontakt za stranke: e-mail na adresu: info@followustravel.hr i todari@gmail.com
Radno vrijeme za stranke putem telefona /agencija radi online/: ponedjeljak, utorak,
srijeda, četvrtak i petak od 09:00 – 18.00 h
OIB poslovnog subjekta: 92412226074
Porezni broj: HR 92412226074
MBS Poslovnog subjekta:4729536
Registracija: Tt-17/3231-2–2 kod Trgovačkog suda u Rijeci
Voditelj poslova: DALIDA JURČIĆ-MARKOVIĆ, u svojstvu Osobe odgovorne za
poslovanje
putničke agencije, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N. 130/2017)
Temeljni kapital: 20.000,- kuna uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma RH – turistička inspekcija
 
Način podnošenja prigovora: Sukladno Članku 8. Stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, NN 79/07, 125/07-isp; 79/09
i 89/09-isp, obavješćujemo potrošače kako prigovor na kvalitetu naših usluga mogu
dostaviti isključivo u pisanom obliku, elektronskom poštom
na: info@followustravel.hr ili
poštom na adresu: FOLLOW US TRAVEL, TODARI .D.O.O., IZVIĐAČKA 6 , HR-
/51000 RIJEKA unutar osam (8) dana
nakon završetka usluge. Podnošenje prigovora telefonski odnosno isključivo glasom,
ne smatraju se primljenim i na iste se neće uputiti odgovor.
Odgovor na prigovor potrošača, obvezujemo se dati u roku od petnaest (15) dana od
dana zaprimanja Vašeg prigovora, na adresu koju navedete u
prigovoru kao Vašu adresu.
 
Zaštita osobnih podataka: Svi osobni podaci fizičkih osoba koje Agencija prikuplja i
obrađuje u svrhu organizacije
turističkih aranžmana, obrađuju se i čuvaju u svemu sukladno Općoj Europskoj
direktivi
o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679)